Archiv rubriky: AKTUALITY

Akce plánované v roce 2012

24. 3. 2012 od 16:00 do 22:00

16. Společenský večer KSČM k MDŽ

( prostory OV KSČM v Mostě, ul. Javorová 3102-3103 )

 

 

12. 4. 2012 od 16:00

– Pietní shromáždění k 80. výročí VMS

( pomník VMS, ul. SNP )

 

 
1. 5. 2012 od 10:00 ( 1. náměstí v Mostě )
1. 5. 2012 od 09:00 ( U Bílého sloupu v Litvínově )

Oslava Svátku práce

 

4. 5. 2012
Uctění památky obětí 2. sv. války
Litvínov
10:00 – památník ul. Bezručova v Litvínově
10:00 – památník ul. Mládežnická v Hamru
16:00 – památník na hřbitově v Litvínově

5. 5. 2012

– Zájezd do Terezína

( odjezdy autobusů – Most 8:00, parkoviště za hlavní poštou, Litvínov 8:00, autobusové nádraží )

 
9. 5. 2012 od 16:00

– Pietní shromáždění k 67. výročí ukončení 2. světové války

( Most – pomník Rudé armády )

 

Reakce : Mostecký deník

Věc : Reakce Okresního výboru KSČM na článek pana Petra Šimůnka „Kytarová skupina dál rozdává radost“ uveřejněný 20. 1. 2012 v Deníku Mostecka

Okresní výbor KSČM v Mostě se na svém řádném zasedání seznámil s článkem pana Petra Šimůnka uveřejněném ve Vašem deníku dne 20. ledna 2012. Článek, který je namířen proti Okresní organizaci KSČM je neobjektivní, obsahuje některé polopravdy a nepravdy.

V úvodu článku „Kytarová skupina Pomezí dál rozdává radost“ seznámil pan Šimůnek čtenáře Deníku s historií skupiny, ve které má Okresní organizace KSČM své místo. V další části článku však používá některé nepravdivé informace. Zřejmě záměrně vynechal informaci o tom, že po změně majitele objektu neuznal za vhodné vstoupit v jednání s představiteli OV KSČM o možnosti další spolupráce.

O tom, že hudební skupina Pomezí má v naších prostorách uskladněné hudební nástroje nás informoval správce klubu již koncem roku 2010. Domnívali jsme se, že v případě potřeby se kapelník skupiny domlouvá se správcem kdy a v jakém čase si nástroje vyzvednou a vrátí zpět. Jak to ve skutečnosti probíhá jsme se náhodou dozvěděli na podzim roku 2011, když  ve večerních hodinách předseda OV KSČM v Mostě zjistil, že v celém prostoru OV se svítí, že před domem stojí auto Záchranné služby. Uvnitř záchranáři ošetřovali jednoho člena kapely, na stole byly nedopité sklenice alkoholu a celkový pohled odpovídal pohledu do restaurace čtvrté cenové skupiny. V prostorách vchodu bylo několik občanů, kteří zřejmě poslouchali hudbu.

Následně jsme zjistili, že kapelník kytarové skupiny má od našich prostorů klíče, a že zná zabezpečovací kód, který je nutné před vstupem do budovy zadat. Po tomto zjištění jsme se rozhodli přijmout taková opatření, která zabrání vstupu neoprávněných osob do našeho zařízení. Byly změněny zabezpečovací kódy a klíče od budovy má pouze správce Klubu důchodců a pracovníci sekretariátu OV KSČM. I po tomto zjištění na žádost správce klubu jsme nebránili tomu, aby hudební nástroje a další potřebné věci do doby, než si skupina zajistí náhradní prostory, byly skladovány v našich prostorách.

Koncem roku oznámil kapelník skupiny Pomezí správci Klubu důchodců, že mají zajištěný prostor pro skladování nástrojů a pořádání  zkoušek skupiny v hotelu Cascade, kam se skupina také odstěhovala.

Ve svém článku pan Šimůnek uvedl informaci, že po změně majitele objektu zůstala v platnosti smlouva, kterou měla skupina uzavřenou s odborem sociálních věcí města Mostu. Tato informace se nezakládá na pravdě, smlouva, která byla 1. října 2010 uzavřena mezi statutárním městem Most a OV KSČM neobsahuje žádné ustanovení o nutnosti převzetí dříve  uzavřené smlouvy s jiným subjektem.

OV KSČM nikdy nebránil a nebrání kytarové skupině Pomezí hrát v klubu důchodců pro potěšení našich důchodců. Správce klubu jistě dosvědčí, že i po těchto událostech jsme klubu nabídli účast při financování zábavy pro důchodce.

 

 

Se soudružským pozdravem

 

Radek Belej

předseda OV KSČM Most

 

Zdroj : Haló noviny

Dělnické tradice zavazují i mladou generaci

MOST – Ocenění úspěchů i konkrétní poukazování na nedostatky, vznik nových základních organizací, důraz na práci zastupitelů a pořádání veřejných akcí, to jsou jen některé body ze zprávy na okresní konferenci KSČM v Mostě.  Silné tradice dělnického hnutí se projevily i v diskusi, kdy delegáti požadovaly  pokračování v každodenní stranické práci.

Zpráva se nemohla vyhnout vysoké nezaměstnanosti, která dělá z Mostecka špičku republikového ledovce.  To má také vliv na nárůst nových mladých členů strany.  V minulém roce byly založeny tři nové základní organizace s mladými členy.  V Želenicích se přijetím nových mladých členů snížil věkový průměr základní organizace na 43 let. Předseda okresního výboru Radek Belej  poukázal na založení LKŽ, který na 24letou předsedkyni Kristýnu Doležalovou.  Podrobně se také zabýval zhodnocením komunálních voleb, kdy výsledek v Mostě  označil za neúspěch.  Naopak v Litvínově  se podařilo prosadit do vedení města, kdy Erika Sedláčková byla zvolena místostarostkou.  Pro budoucí sestavování komunálních kandidátek byl položen důraz na práci členů ve společenských a zájmových organizacích, kde mohou získat sympatizanty pro komunální volby.  Byl zdůrazněn význam Haló novin.

V diskusi například Luděk Šíma vyjmenoval řadu akcí pořádaných v Litvínově, když Třešničkový ples má číslo 22, ale poukázal také na úspěšnou spolupráci s pionýry.  Místopředsedkyně ÚV KSČM Miloslava Vostrá ocenila kritičnost a náročnost hlavní zprávy, hovořila o přípravě sjezdu a k senátním a  krajským volbám, řekla, že volební kampaň je třeba dělat podle místních podmínek.   K otázce tzv. ekologických limitů těžby uhlí, která se Mostecka bezprostředně dotýká, hovořila Hana Jírovcová.  Ocenila dosaženou dohodu v přístupu KSČM s tím, že věří, že  se v ní bude pokračovat.   V přijatých úkolech  okresní organizace na další období je položen důraz na krajské volby, práci zastupitelů,  pořádat výjezdní zasedání OV KSČM, mimořádnou pozornost věnovat přijímání nových členů a práci komise mládeže či ustavit stranické důvěrníky pro práci v obcích, kde není stranická organizace.   Jednání se jako hosté zúčastnili předseda ÚsKR KSČM Oldřich Bubeníček, člen VV ÚV  a místopředseda ÚsKR KSČM Pavel Vodseďálek,  tajemník ÚsKR KSČM Stanislav Rybák,  předseda OV KSČM Děčín Vlastimil Lhoták,  senátor Václav Homolka, poslankyně a místopředsedkyně RR LKŽ Gabriela Hubáčková, poslanec Josef Šenfeld.  Předsedou okresní organizace byl opět zvolen Radek Belej.  

                                                                                                                                         

Zdroj : Haló noviny

Vlna majetkových převratů počátkem devadesátých let minulého století, která zasáhla střední a východní Evropu potvrdila, jak složitá je cesta lidského vývoje. Lži o blahobytu, rovnosti bez nezaměstnanosti se rychle rozplynuly v denní realitě, urvi co můžeš. 

 A tak mizely v rukou pochybných privatizérů velké národní podniky  až po malé obchody. Banky půjčovaly obrovské peníze, a v podstatě ani nevěděly na co. Stačilo mít dobré známé.  Po letech lidé vystřízlivěli, ale  to již kapitalismus, drsný a nekompromisní, byl každodenní realitou.  Nezaměstnanost začala stoupat, sociální vymoženosti mizet,  kriminalita letěla nahoru  a  víra v utopickou lásku a pravdu  se ze slovníků  vytratila.

Co dnes vidíme a co nás čeká?  Ekonomika stagnuje, populace klesá. Možností by bylo zavést zkrácenou pracovní dobu a vytvářet nová místa.  Určitě drtivá většina absolventů škol i lidí po padesátce by chtěla pracovat, ale nemají kde.  Systém je žene do bídy a někdy i na šikmou plochu.  Malí a střední podnikatelé podléhají v neúprosném boji s nadnárodními monopoly. Lichváři mají žně, korupce je běžným pojmem.  Také u nás na Mostecku je situace celou dobu budování kapitalistického ráje v podstatě stejná. Nezaměstnanost se pohybuje v rozmezí patnácti až sedmnácti procent, závěr minulého roku přinesl číslo 15,6 procenta.   Lidé chtějí změnu.  Na podzim budou volby, zatím jen krajské a doplňující senátní. Ale změny lze dosáhnout  volbou alternativy k dnešním mocným. Tou alternativou je levice, a na levici komunisté.  Pravice není schopna situaci řešit, volte změnu.

                                    Radek Belej, předseda OV KSČM Most