Ženám vše nejlepší k MDŽ

Okresní výbor KSČM v Mostě

přeje všem ŽENÁM

krásný sváteční den…