5. – 6. 10. 2018 Volby do zastupitelstev obcí

Do této rubriky budou postupně vkládány informace k volbám 2018.

J A K   S E   V O L Í
V případě komunálních voleb volič obdrží jediný hlasovací lístek. Každý volič má tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva. Oprávněný volič může ve volební místnosti za zástěnou volit třemi způsoby :
  1. Volič označí jednu politickou stranu. V takovém případě dostávají hlasy kandidáti voličem označené strany, nejvýše však tolik kandidátů v pořadí dle hlasovacího lístku, kolik činí počet volených členů zastupitelstva.
  2. Volič křížkuje kandidáty napříč stranami, přičemž každému kandidátovi připadne jeden hlas, zakřížkovat může pouze počet volených členů zastupitelstva.
  3. Volič obě metody zkombinuje. Označí jednu stranu a dále vybere u ostatních stran jednotlivé kandidáty. V tomto případě je dán předně hlas jednotlivě označeným kandidátům jiných stran. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do voleného počtu zastupitelů.    K preferenčním hlasům v rámci strany se nepřihlíží.                                                                       Volební lístky
Nejpozději tři dny před začátkem voleb dostane každý volič do schránky ve svém trvalém bydlišti obálku s hlasovacím lístkem. Spolu s volebním lístkem najde volič v obálce i instrukce ke správnému vyplnění. Hlasovací lístek si může volič vyžádat i v samotné volební místnosti.

 

Počet členů zastupitelstva – MOST : 45