Volební priority

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

Volby do PSP ČR

Volební priority

1

Za poctivou práci spravedlivá odměna. Minimální mzda na 50 % průměrné mzdy a omezení odlivu zisků do zahraničí.

2

Bydlení jako lidské právo. Podpora obecní a družstevní výstavby a nízkonákladového bydlení.

3

Pravidelná valorizace důchodů podle skutečných základních potřeb seniorů.

4

Jedna státní zdravotní pojišťovna. Špičková lékařská péče všem, více peněz na léčbu a platy zdravotníků.

5

Kvalitní vzdělání dostupné podle schopností a potřeb pracovního trhu. Vyšší sociální a prospěchová stipendia. Ne inkluzi za každou cenu.

6

Stejně kvalitní potraviny jako za hranicemi. Obnova norem pro výrobu potravin a posílení naší soběstačnosti.

7

Svobodná kultura i sport dostupné všem. Nesmí být jen byznysem pro vyvolené.

8

Voda, nerostné zdroje i výnosy z nich musí patřit všem. Páteřní síť energetiky, dopravy a jiných strategických odvětví do veřejného vlastnictví.

9

Inventura prodeje státního majetku a nepromlčitelnost privatizačních podvodů. U majetku nad běžnou úroveň trvat na prokázání zdrojů.

10

Bezpečí doma i na ulici. Funkční a akceschopné bezpečnostní sbory.

11

Řešit příčiny migrační krize. Odmítnout vnucované kvóty na přerozdělování běženců.

12

Záruky míru ve světě. Konec zahraničním misím v cizím zájmu, politice zbrojení, válek a provokací.

13

Ne nehoráznému daru církvím, lživě nazývanému restituce, přinejmenším zdanit a urychlit odluku církví od státu.

14

Méně byrokracie, více demokracie a suverenity, prostoru pro občanskou inciativu a zákon o obecném referendu. V EU spolupráce rovného s rovným