Archiv rubriky: AKTUALITY

Návštěva Azylového domu – Diakonie v Mostě

V pondělí 30. července 2018 navštívila poslankyně PČR Ing. Hana Aulická Jírovcová Azylový dům Diakonie v Mostě. Sešla se zde s paní ředitelkou Bc. Markétou Strížovou, DiS, se zástupcem ředitelky střediska panem Mgr. Janem Panochou a sociální pracovnicí paní Kateřinou Vopelákovou, DiS. Diskuze probíhala nejen na téma problémů azylového domu…

5. – 6. 10. 2018 Volby do zastupitelstev obcí

Do této rubriky budou postupně vkládány informace k volbám 2018.

J A K   S E   V O L Í
V případě komunálních voleb volič obdrží jediný hlasovací lístek. Každý volič má tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva. Oprávněný volič může ve volební místnosti za zástěnou volit třemi způsoby :
  1. Volič označí jednu politickou stranu. V takovém případě dostávají hlasy kandidáti voličem označené strany, nejvýše však tolik kandidátů v pořadí dle hlasovacího lístku, kolik činí počet volených členů zastupitelstva.
  2. Volič křížkuje kandidáty napříč stranami, přičemž každému kandidátovi připadne jeden hlas, zakřížkovat může pouze počet volených členů zastupitelstva.
  3. Volič obě metody zkombinuje. Označí jednu stranu a dále vybere u ostatních stran jednotlivé kandidáty. V tomto případě je dán předně hlas jednotlivě označeným kandidátům jiných stran. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do voleného počtu zastupitelů.    K preferenčním hlasům v rámci strany se nepřihlíží.                                                                       Volební lístky
Nejpozději tři dny před začátkem voleb dostane každý volič do schránky ve svém trvalém bydlišti obálku s hlasovacím lístkem. Spolu s volebním lístkem najde volič v obálce i instrukce ke správnému vyplnění. Hlasovací lístek si může volič vyžádat i v samotné volební místnosti.

 

Počet členů zastupitelstva – MOST : 45

FOTO : 1. Máj v Litvínově

Oslavy 1. Máje proběhly i na prostranství U Bílého sloupu v Litvínově. Projev přednesla RSDr. Erika Sedláčková.

Pietní akt v Terezíně

Jako každý rok se v  sobotu 5. května 2018 v dopoledních hodinách  uskutečnilo „Pietní shromáždění u příležitosti 73. výročí osvobození“ na Národním hřbitově v Terezíně. Pietní akt proběhl za účasti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, zahraničních hostů i představitelů KSČM.

 

FOTO : Pietní shromáždění u pomníku VMS – 12. 4. 2018

Velká mostecká stávka je název hornické stávky, která proběhla v období od 23. března do 19. dubna 1932 na dolech v severozápadních Čechách a byla podpořena i menšími stávkami na Kladensku a Ostravsku.

Stávka byla jednou z reakcí na negativní dopady, které měla velké hospodářské krize na pracující. Hlavními požadavky stávkujících bylo zastavit snižování mezd a propouštění horníků.

Při střetech demonstrantů s četníky a vojáky byli zastřeleni dva demonstranti – Jan Kříž ze Souše a Josef Ševčík z Lomu a 18 dalších osob bylo zraněno.