Archiv autora: OV Most

Jiří Novák : Jsem přesvědčen, že investiční akce v Teplicích vstoupí do historie KZ, a. s.

     Krajská zdravotní představila výsledek své největší investiční akce – nový pavilon v teplické nemocnici

ec136357-8f34-4431-854e-0bdbc91a6c0f-2020_05_28_prezentace_operacni_saly_ntp-87_-1Krajská zdravotní představila výsledek největší investiční akce ve své třináctileté historii. Je jím zcela nový pavilon v areálu teplické nemocnice.

Připraveno je v něm zázemí pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) s jednotkami intenzivní péče (JIP). Prezentace nového pavilonu a zdravotnických pracovišť, za účasti hostů v čele s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem a 1. náměstkem hejtmana Ústeckého kraje Martinem Klikou. Účastníky akce doprovodili předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák, generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala, náměstek pro řízení zdravotní péče MUDr. Aleš Chodacki a ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice MUDr. Tomáš Hrubý.

V nových operačních sálech se bude realizovat veškeré současné spektrum operačních výkonů, které se v teplické nemocnici provádějí. Operovat zde budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky. Na základě rozhodnutí představenstva Krajské zdravotní došlo oproti původnímu záměru k dostavbě ještě jednoho nadzemního podlaží pro umístění ARO a JIP.

ec136357-8f34-4431-854e-0bdbc91a6c0f-2020_05_28_prezentace_operacni_saly_ntp-111_Ústecký kraj výstavbu nového pavilonu v teplické nemocnici podpořil. Takové finance slouží k tomu, aby obyvatelé Ústeckého kraje měli k dispozici co nejlepší zdravotní péči. Aby nemuseli jezdit na zdravotnická pracoviště do jiných krajů, pokud mají například úraz, abychom to kvalitní a dobré, pokud jde o zdravotnictví, měli možnost nabídnout doma. Všem, kdo se na této akci podíleli, moc děkuji a přeji, ať nové operační sály slouží mnoho dalších let,“ zdůraznil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Při sestavování krajského rozpočtu je každoročně jednou z priorit zdravotnictví. Děkuji představenstvu Krajské zdravotní, jeho předsedovi i generálnímu řediteli. Jednání s nimi nebyla jednoduchá, na druhou stranu musím říct, že za nimi stojí obrovský kus práce. Je to vidět nejen na teplické, ale i na ostatních krajských nemocnicích,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika.

Jsem přesvědčen, že tato investiční akce vstoupí do historie Krajské zdravotní, protože za 13 let od vzniku společnosti je největší a nejdražší. Dílo se nerodilo lehce, cesta k výsledku, který dnes vidíte, byla dlouhá a trnitá. Když jsme uvažovali o záměru, počítali jsme původně s rekonstrukcí stávajícího anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Představenstvo nakonec rozhodlo o přistavení ještě jednoho podlaží pro ARO na právě budovaný pavilon. Celou investici finančně podpořil Ústecký kraj,“ připomněl předseda představenstva KZ Jiří Novák. „Chci poděkovat všem pracovníkům teplické nemocnice v čele s ředitelem zdravotní péče MUDr. Tomášem Hrubým, sestrám, zdravotnickému personálu, protože v posledních třech letech byla teplická nemocnice jedno velké staveniště, kdy kromě výstavby pavilonu zde probíhala řada dalších akcí, rekonstrukcí,“ dodal  Jiří Novák.

Sluší se poděkovat vedení Ústeckého kraje za dlouhodobou finanční investiční podporu, které se Krajské zdravotní dostává. Bez ní by obnova a rozvoj nemocnic, cílený představenstvem společnosti v čele s Ing. Jiřím Novákem, nebyl možný v takovém tempu, jak se to v posledních letech děje. Výsledkem této spolupráce je také nový pavilon nemocnice v Teplicích, jehož prostory si dnes můžeme společně prohlédnout,“ řekl Petr Fiala.

Více O VÝSTAVBĚ NOVÉHO PAVILONU:

 1. ČÁST – Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Nemocnice Teplice, o. z.

Předmětem této zakázky byla novostavba operačních sálů, demolice stávajícího objektu zařízení staveniště a částečné stavební úpravy stávajícího objektu „F“. Náplň objektu zahrnovala vybudování
4 operačních sálů, centrální sterilizace a pooperačního pokoje na 2. NP. Dále bylo součástí zakázky také zřízení dvou parkovišť o celkové kapacitě 89 parkovacích míst včetně dvou míst pro osoby tělesně postižené. V současné době již stavebně dokončeno a probíhá vybavování interiéru, poté bude zahájen zkušební provoz.

 • Celková cena díla: 180 841 637 Kč vč. DPH
 • Zhotovitel: VW WACHAL, a.s.
 • Termín dokončení dle SoD: 11. 7. 2019

INVESTICE BYLA PODPOŘENA Ústeckým krajem

 1. ČÁST – Nástavba 3. NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO Nemocnice Teplice, o. z.

Na základě plánované rekonstrukce oddělení ARO proběhlo posouzení technických  a ekonomických možností realizace rekonstrukce nebo přemístění zmíněného oddělení. Po technické i ekonomické stránce byla shledána jako ekonomicky i technicky nejlepší varianta dostavby objektu operačních sálů. V současné době již stavebně dokončeno a probíhá vybavování interiéru, poté bude zahájen zkušební provoz.

 • Cena díla dle veřejné zakázky: 144 460 763,24 Kč vč. DPH
 • Zhotovitel: VW WACHAL, a.s.
 • Termín zahájení stavebních prací: 24. 1. 2019
 • Termín dokončení stavebních prací: 26. 11. 2019

INVESTICE BYLA PODPOŘENA Ústeckým krajem

NÁKLADY NA NOVÝ PAVILON V MILIONECH KČ (přehled):

stavba celkem 325,3
zdravotnická technika 60,8
výpočetní technika 1,1
další vybavení 5,3
CELKEM 392,5

 

STRATEGICKÉ INVESTIČNÍ AKCE KZ V REALIZACI

Krajská zdravotní, a. s., má v plánu v následujících třech letech, tedy v letech 2020 – 2023 realizovat investiční záměry, které umožní dostavbu tří nemocnic, které společnost spravuje pro Ústecký kraj. V areálu ústecké nemocnice jde o „Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.“, s předpokládanými náklady cca 1 350 milionů Kč vč. vybavení zdravotnickou technikou. Proběhne dostavba nemocnice v Děčíně, pro kterou se připravuje „Nový pavilon Emergency vč. operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.“, s předpokládanými náklady cca 850 milionů Kč vč. vybavení zdravotnickou technikou, a také dobudování komplexu v Chomutově o „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem G, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.“, s předpokládanými náklady cca 535 milionů Kč vč. vybavení zdravotnickou technikou.

Objem uvedených investic je zcela mimo rámec možností finančního krytí z vlastních zdrojů společnosti. Celkové, výše uvedené předpokládané investiční náklady činí téměř 3 miliardy Kč, přičemž stavební část z uvedené výše činí 2 070 milionů Kč a zdravotnická technologie 910 milionů Kč. V rámci finančního krytí je předpokládáno kofinancování z více zdrojů. Z investičního úvěru ve výši 1 miliarda Kč, z investiční dotace SOHZ poskytnuté Ústeckým krajem v letech 2020 a 2021 ve výši 300 milionů Kč a v roce 2022 ve výši 400 milionů Kč a dále z prostředků získaných z programu RE:START a vlastních investičních zdrojů společnosti (náklady na projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a další).

Zdroj : Homér

 

 

http://www.homerlive.cz/krajska-zdravotni-predstavila-vysledek-sve-nejvetsi-investicni-akce-novy-pavilon-v-teplicke-nemocnici/

Sloupek hejtmana

SLOUPEK HEJTMANA

 S novým vedením vstříc krajským volbám

Nový směr, kam bude směřovat krajská organizace  KSČM přinesla sobotní krajská konference, která proběhla v Ústí nad Labem.  Má nového předsedu krajského výboru a také nové vedení krajské kandidátky pro podzimní volby do krajského zastupitelstva. Na předsedu krajského výboru byli dokonce čtyři kandidáti. Proto se muselo hlasovat tříkolově než byl zvolen 25ti hlasy Pavel Vodseďálek. Soupeřem mu byli Radek Belej, Radek Černý a Josef Šenfeld. Nový předseda je zkušený politik, studoval v NDR, hovoří německy, dlouhou dobu byl členem VV ÚV KSČM a je předsedou okresní organizace na Ústecku. O post člena VV ÚV KSČM se ucházeli Jaromír Kohlíček, Josef Šenfeld a Pavel Vodseďálek. Ve druhém kole byl zvolen bývalý poslanec, zemědělský inženýr a litoměřický předseda Josef Šenfeld 23 hlasy. Místopředsedy byli zvoleni Radek Černý a Josef Šenfeld. Tajemníkem byl zvolen Stanislav Rybák a hospodářkou Jaroslava Šamsová. Dá se předpokládat, že nové vedení změní orientaci. Pokud současné se orientovalo po dvě volební období na spolupráci s ČSSD, nové se bude více orientovat na hnutí ANO.  Od krajské konference se s napětím očekávalo, jak postaví kandidátku do krajských voleb. A čelo kandidátky je ještě větším překvapením než krajské vedení KSČM. Na lídra kandidovali náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek a krajský zastupitel a starosta Lovečkovic Radek Černý.  S 24 hlasy byl překvapivě zvolen Radek Černý. Dlouholetý starosta, dobrovolný hasič a předseda komise krajské rady převzal úkol, potvrdit, že dvě volební období v kraji s postem hejtmana nebyla náhoda. Má výhodu, že je i místopředsedou krajského výboru pro volby a proto si může připravit volební kampaň stylem, který mu bude nejvíce vyhovovat. Určitě se může v kraji opřít o dobrovolné hasiče a sportovce.  A překvapení pokračovalo i při dalším hlasování o pořadí.  Dvojkou se stal 30 letý inženýr ze Žatce Petr Kubeš, třetí náměstek hejtmana Jaroslav Komínek, čtvrtý zastupitel z Děčína Jaroslav Horák, pátý radní z Dubí Tomáš Zíka, šestý krajský radní Radek Belej a sedmý předseda výboru zastupitelstva Pavel Vodseďálek. Zajímavý je věkový průměr sedmičky 49,4 let. Nejznámější jména pro širokou veřejnost jsou Komínek a Belej, je na dalších, aby se díky médiím, dobrovolným hasičům, sportovcům a řadě akcí dostali do podvědomí voličů. Na čem stavět je, jen se to musí využít.  Přes velká překvapení si neodpustím jednu poznámku. Na 14. místě kandidátky  je předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák. Volba na poslední místo druhé sedmičky je naprostá neúcta a přezírání jeho práce. Možná mu uškodilo, že jsem tolik chválil ve zprávě Krajskou zdravotní pod jeho vedením. Pod jeho vedením se stala kvalitní zdravotnickou společností, smazala sta miliónové dluhy, rekonstruovala pavilony ve všech nemocnicích, řadu jich přistavěla, nakupuje nové přístroje, modernizuje vybavení. Podařilo se zachovat kompletní onkologické centrum, máme kardiocentrum. Masarykova nemocnice patří k absolutní špičce v České republice, a delegáti řekli, nás to nezajímá. Jak potom chceme uspět, když si řežeme větve sami pod sebou. Možná kdybych kandidoval, dopadlo to stejně.  A na závěr, na konferenci byl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Po dlouhé době, ale přece. Vystoupil dobře a moc kritiky neslyšel. A krajská konference měla jasného vítěze, delegáti vědí koho. Kdo umí, ten umí.

                                                                          Oldřich Bubeníček

 

Rozhovor s Ing. Jiřím Novákem, předsedou představenstva KZ, a. s.

 

Sháníme sto lékařů a dvě stovky sester, říká šéf Krajské zdravotní

 
Krajská zdravotní spravující pět nemocnic v Ústeckém kraji je s více než sedmi tisíci lidmi největším zaměstnavatelem v kraji. Stejně jako v ostatních odvětvích se i tady potýkají s nedostatkem personálu. Jenže tady má chybějící personál vliv na zdraví, tedy i bolesti a úlevu, obyvatel kraje.

Předsedou představenstva Krajské zdravotní je Jiří Novák od dubna 2014.

Předsedou představenstva Krajské zdravotní je Jiří Novák od dubna 2014.

„V současné době sháníme sto lékařů a dvě stovky sester,“ říká Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní (KZ), stoprocentní akciovky kraje.

Krajská zdravotní se dostala mezi sto českých firem s nejvyššími tržbami. Pocítí to zaměstnanci na platech?
Jsem přesvědčen, že zaměstnanci toto pociťují dlouhodobě. Na jejich odměňování klade vedení společnosti velký důraz. V letošním roce nárůst osobních nákladů oproti předchozímu roku činí 10,9 procenta, což znamená navýšení o 443 milionů korun. Díky zvýšení stabilizačního příspěvku si polepšily všeobecné sestry v třísměnném nepřetržitém provozu, navýšení mezd se dočkali také sanitáři a ošetřovatelé v nepřetržitém směnném provozu, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a sálové sestry. Příplatek získaly sestry v jednosměnném provozu.

Jaká je tedy současná personální situace?
Personální situace, respektive míra nedostatku personálu, je obdobná jako v jiných zdravotnických zařízeních v České republice.

 

Které profese hlavně sháníte?
Poptáváme 100 lékařů. Pokud jde o oddělení, kde se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem lékařů, je možné jmenovat například internu, neurologii, plicní, patologii, nefrologii nebo genetiku. Horší je situace u středního zdravotnického personálu, kde poptáváme celkem 200 sester. U ostatních zdravotnických pracovníků jde pro nemocnice Krajské zdravotní v souhrnu o 70 neobsazených pracovních pozic.

Jste si jist, že tam, kde chybí lékaři a sestry, nejsou ti ostatní přetěžováni a nuceni k práci, k řadě dalších a dalších třeba nočních směn, čistě jen proto, aby pojišťovny dál platily za výkony?
Nejde o výkony proplácené zdravotními pojišťovnami, jde především o zajištění kvalitní zdravotní péče obyvatelům kraje, které je s nedostatkem lékařů a sester stále více komplikovanější. Vrátím se k předešlé odpovědi – jde opět o celorepublikovou situaci. Proto je péče poskytovaná v rámci nepřetržitého provozu lékaři zajišťována formou ústavních pohotovostních služeb.

Jiří Novák

 • Je absolventem hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské a také katedry ekonomiky a řízení.
 • Pracoval ve vedoucích funkcích v Severočeských hnědouhelných dolech, od roku 1992 se věnoval podnikání.
 • Předsedou představenstva Krajské zdravotní se stal v dubnu 2014.
 • Má tři děti a šest vnuků.
 • K jeho největším koníčkům patří cestování a sport.

Co nabízíte novým zaměstnancům a jaké programy máte připraveny pro mediky? Čím je přesvědčujete, aby šli pracovat právě na sever Čech?
Novým zaměstnancům nabízíme zázemí úspěšné a stabilní společnosti, podmínky pro další vzdělávání podporované zaměstnavatelem, řadu oborů s nejvyšším stupněm akreditace, specializovaná centra, pracoviště vybavená špičkovými přístroji a mnoho dalších pobídek. Nové síly z řad mediků se snaží přilákat společnost svými stipendii, která pravidelně vypisuje. Příspěvek se týká studentů lékařských a zdravotnických fakult, vyšších odborných a středních zdravotnických škol. Měsíčně se pohybuje od dvou do sedmi tisíc korun. Stipendijní program pro nový akademický rok vyhlašuje Nadační fond Krajské zdravotní, vždy v druhé polovině srpna.

Zájem o práci ze strany absolventů středních zdravotnických škol roste. Například průměrná mzda všeobecné sestry je tady kolem 40 tisíc korun. Podmínkou pro získání stipendia je se zavázat na odpracování určité doby v některé z našich nemocnic. Také Ústecký kraj nabízí studentům stipendia a lze je tak s příspěvkem od Krajské zdravotní kombinovat.

Zajímalo by mne, jak se vyvíjí situace s lékaři-cizinci. Krajská zdravotní měla velké problémy s tím, že mnozí nebyli schopni udělat naše státnice. Trvá tato situace?
Situace je obdobná jako v ostatních zdravotnických zařízeních. Mezi lékaři-cizinci, kteří mají absolvovat aprobační zkoušky, je stále podíl těch, kteří u nich neuspějí. Proto se individuálně věnujeme cizincům v lékařských a nelékařských profesích, aby úspěšně absolvovali aprobační zkoušky. Od 1. ledna 2020 zahájí činnost Středisko pro vzdělávání a podporu cizinců, které je v gesci náměstka pro řízení lidských zdrojů. Dále úzce spolupracujeme s Institutem postgraduálního vzdělávání v Praze, který organizuje aprobační zkoušky pro lékaře.

Uspěli jste ve výběrovém řízení na poskytování akutní lůžkové kardiochirurgické péče. Co to pro kraj znamená a jaké investice s tím spojené plánujete?
Je pravdou, že se nám daří, v návaznosti na potřeby pacientů, obyvatel Ústeckého kraje, dále rozvíjet segment kardiochirurgické péče. V ústecké Masarykově nemocnici jsme úspěšně završili kontraktační jednání se zdravotními pojišťovnami a v návaznosti na jejich výsledky uzavřeli smlouvy o poskytování a úhradě akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie. A dále jsme stavebně dokončili novou jednotku intenzivní péče, důležitou součást kardiocentra.

Vážíme si letos znovu potvrzené podpory kardiochirurgie pro Ústecký kraj od předsedy vlády a ministra zdravotnictví. Vše směřujeme k jasnému cíli – získání statutu Centra komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče v příštím roce. S budoucností kardiocentra souvisí zcela nový nemocniční pavilon, který bude vystavěn. Hotovo by pak mělo být zhruba za dva roky od zahájení stavby. Na přípravě této významné investiční akce, kde předpokládáme náklady ve výši zhruba 850 milionů korun, usilovně pracujeme.

Z programu Re:start ministerstva pro místní rozvoj přiteče do kraje více než 420 milionů korun. Do čeho je budete investovat?
Krajská zdravotní do revitalizace všech svých nemocnic a obnovy zdravotnické techniky v nich investovala značné finanční prostředky. Musím zdůraznit, že bez významné finanční investiční podpory Ústeckého kraje a důsledného využívání dotačních titulů by nebylo toto možné, vše by trvalo mnohem déle. Aktuálně budou realizovány projekty z 31. Výzvy IROP – zvýšení kvality návazné péče v řádu 395 milionů korun, kde je spoluúčast 15 procent, a týká se to nemocnic v Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově. S jejich uskutečněním počítáme v letech 2020 a 2021.

Dále bude v letech 2020 až 2023 realizován v ústecké Masarykově nemocnici projekt z 54. Výzvy IROP – deinstitucionalizace psychiatrické péče ve výši přibližně 15 milionů korun, také se spoluúčastí 15 procent. U dalších projektových záměrů pro programové období 2021–2027, jako jsou nové pavilony pro centrální operační sály a sterilizaci a urgentní příjem včetně jednotek intenzivní péče v Děčíně a totéž v Chomutově, zatím rozhodnutí nemáme. Konkrétně jde o částky přibližně 720 a 400 milionů korun.

V jakém stadiu je převod litoměřické nemocnice pod KZ?
Město Litoměřice, Ústecký kraj, litoměřická nemocnice a Krajská zdravotní podepsaly 19. prosince 2019 Memorandum o společném záměru. Všichni mají zájem na přechodu litoměřické nemocnice pod Krajskou zdravotní co nejdříve. Proces by mohl být dokončen podle již zveřejněných vyjádření do poloviny příštího roku.

Ve složitější situaci je nemocnice v Rumburku. Jaké je podle vašeho názoru řešení, aby péče ve Výběžku zůstala zachována?
Pokud jde o situaci rumburské nemocnice, v tuto chvíli mohu pouze konstatovat, že vše, co bude následovat, se bude odvíjet od kroků věřitelského výboru. V létě letošního roku byla dokončena hloubková prověrka – due dilligence (aktivita za daných okolností – pozn. red.) Lužické nemocnice a polikliniky (LNaP). Byl projednán další postup mezi Krajskou zdravotní, LNaP, městem Rumburk, Ministerstvem zdravotnictví ČR a zdravotními pojišťovnami a ze strany KZ připravena veškerá smluvní dokumentace. Město Rumburk dohodu porušilo, když jeho zastupitelstvo neschválilo úhradu ztráty LNaP. Tím prakticky poslalo rumburskou nemocnici do insolvence. Nyní je LNaP v konkurzu, a tím se situace ještě více zkomplikovala. O převzetí akciové společnosti LNaP se nikdy nejednalo.

Představitelé vedení KZ opakovaně deklarovali, že jejich postoj k řešení situace ve Šluknovském výběžku ve věci zajištění zdravotní péče je dlouhodobě konzistentní a mají vůli ji řešit. KZ je v rámci kapacit zdravotnických oddělení jednotlivých nemocnic připravena pomoci pokrývat potřebu poskytování zdravotních služeb pro obyvatele tohoto regionu a napomoci k řešení této situace a ke stabilizaci poskytovaných zdravotních služeb v regionu. Toto je, pokud jde o specializovaná zdravotnická pracoviště děčínské nemocnice a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, již dlouhou dobu realitou.

Krajská zdravotní získala ocenění Národní kvality České republiky „Organizace způsobilá pro program Excelence“ a mezinárodní certifikát „Committed to Excellence 2 Star“. Co to znamená pro pacienty?
Krajská zdravotní jako jedna z ekonomicky nejstabilnějších firem v České republice splňuje nejpřísnější ekonomická kritéria pro získání Czech Stability Award. Ziskem uvedených prestižních ocenění se povedlo navázat na loňský úspěch, kdy společnost získala Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost. Ocenění vnímám jako odměnu za systematickou práci představenstva a managementu naší společnosti, kterou od roku 2014 naplňujeme vize a cíle, jež jsme si stanovili. Patří mezi ně celková stabilizace ekonomiky společnosti Krajská zdravotní, systematický rozvoj všech jejích nemocnic a postupná modernizace zdravotnické techniky. Je to i díky významné investiční finanční podpoře ze strany Ústeckého kraje, jejího jediného akcionáře, a také dlouhodobému důslednému využívání dotačních titulů, jak jsem již uvedl v jedné z předcházejících odpovědí.

Rád bych také zdůraznil, že všechny nemocnice spadající v současné době pod společnost Krajská zdravotní jsou akreditovanými zdravotnickými zařízeními na základě splnění akreditačních standardů Spojené akreditační komise. Po akreditaci nemocnic v Děčíně a Ústí nad Labem v loňském roce ji v roce 2019 získali také v Mostě, Chomutově a Teplicích. Akreditace zdravotnických zařízení, stejně jako opakovaně získaná ocenění, jsou vzkazem pro veřejnost, že v zařízeních největšího poskytovatele zdravotní péče v kraji může očekávat velmi dobrou úroveň poskytovaných služeb.

Jak osobně hodnotíte rok 2019 z pohledu Krajské zdravotní?
Jsem přesvědčen, že není nadnesené rok 2019 označit za další úspěšný. Dovolte mi malý výčet: v ústeckém areálu na Severní Terase je hotová nástavba pavilonu D, která umožní další rozvoj největší krajské nemocnice. V teplické nemocnici jsme vybudovali záchytnou protialkoholní a protitoxikomanickou stanici a nové komfortní hemodialyzační středisko. Především zde však byl stavebně dokončen pavilon pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a anesteziologicko-resuscitační oddělení – dosud největší zakázka Krajské zdravotní – který v jarních měsících příštího roku zprovozníme.

Nové operační sály včetně moderních urgentních příjmů vybudujeme v nemocnicích, kde zdravotnické pracoviště zaměření emergency dosud chybí. Výstavbu těchto zcela nových objektů máme v plánu v Děčíně a Chomutově. Dokončujeme projekt zprovoznění vysoce specializovaných pracovišť magnetické rezonance ve všech pěti našich nemocnicích jejich vybudováním v Děčíně a Mostě. Dokončili jsme výstavbu oddělení lůžkové rehabilitace v areálu oddělení následné péče mostecké nemocnice v Zahražanech. V Chomutově jsme pro pacienty připravili dva nadstandardní pokoje na ortopedickém oddělení. V Děčíně jsme vybudovali zcela nový interní příjem, zrekonstruovali pracoviště gastroenterologie v pavilonu I a vila O po rekonstrukci již slouží pro ambulantní péči gynekologicko-porodnickému oddělení. Seznam všech investičních akcí je ale mnohem delší.

A jaký rok měl Jiří Novák?
Náročný. Vlastně stejně jako těch téměř pět předchozích poté, co jsem začal působit na pozici předsedy představenstva.

Co si přejete do nového roku a dáváte si předsevzetí?
Předsevzetí si nedávám. Do přicházejícího kulatého roku 2020 si přeji jako každý člověk, aby se dařilo, jak se říká, na všech frontách, a v mém věku hlavně aby drželo zdraví. To je důležité a podstatné. Já bych ale především chtěl poděkovat pacientům za přízeň a důvěru, s níž se svěřili do péče našich zdravotníků. Zároveň věřím, že jsme je jako jeden z největších poskytovatelů zdravotnických služeb v České republice nezklamali. A děkuji samozřejmě všem spolupracovníkům, lékařům, sestrám, dalšímu zdravotnickému personálu, ale i ostatním zaměstnancům za jejich podíl na rozvoji společnosti v roce 2019. Bez nich bychom se nikdy nedokázali posunout tam, kde jsme.

Zdroj: https://www.idnes.cz/usti/zpravy/rozhovor-jiri-novak-krajska-zdravotni-kz-nemocnice-lekar-sestra-zdravotnictvi.A191227_523303_usti-zpravy_pakr

 

 

 

Pietní akt u památníku PLUTO v Litvínově

Pietní akt u památníku Pluto v Litvínově

 Pietní akt připomínající jednu z největších tragédií v novodobé historii hornictví na severu Čech se uskutečnil v úterý 3. září 2019 v Litvínově u památníku Pluto. Desítky lidí uctily památku 65 horníků, kteří se stali obětí katastrofy z 3. září roku 1981 na dole Pluto II v Louce u Litvínova. Důlní neštěstí způsobil výbuch uhelného prachu. Delegace střediskové rady KSČM Litvínov, členové základních organizací KSČM v Litvínově se tak tradičně, jako každý rok sešli u památníku, aby se položením smuteční kytice připojili k uctění památky zemřelých horníků. Pietního aktu se rovněž zúčastnil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Zdroj: Mostecký deník.cz
Foto: Deník / Edvard D.Beneš