P o d ě k o v á n í    v o l i č ů m …

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám jménem Okresního výboru KSČM v Mostě poděkoval za Vaše volební hlasy. Vaše podpora nebyla vynaložena zbytečně.

Radek Belej, předseda OV KSČM v Mostě

 

 

SLOVO ÚVODEM…

Radek Belej (2)

Vážení návštěvníci,

jsme rádi, že jste zavítali na internetové stránky OV KSČM v Mostě. Jednotlivé sekce stránek obsahují informace ze života okresní organizace KSČM, o práci jejích zastupitelů v jednotlivých městech a obcích regionu, údaje pojednávající o činnosti orgánů a organizací KSČM na Mostecku. Na stránkách je prostor ke vkládání vašich názorů a námětů v sekci Diskuze. Nejen tyto, ale i další informace doplněné o fotogalerii se vám budeme snažit podle možností průběžně nabídnout. Věříme, že stránky pomohou rozšířit vzájemnou informovanost a komunikaci.

Radek Belej, předseda OV KSČM

mapa_most

****************************************************************************

Pro zobrazení rozklikni níže :

KSČM – volební program 2018-2022

****************************************************************************